Nu direct een betere mobiliteit voor Antwerpen en Vlaanderen

De megaplannen voor de Oosterweelverbinding en het Toekomstverbond willen we omsmeden tot een haalbaar geheel met directe verbetering van de chaotische toestand.

Bekijk a.u.b. ons PowerPoint document:

Weg met de IJzeren Wurggreep“:


STOP DE OOSTERWEELVERBINDING NU!

Sinds 1991 verloopt het wegverkeer bij Antwerpen slecht door de benadeling van de R2 (met de Liefkenshoek toltunnel – LHT) snelweg. Zie plan https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2021/04/antwerpengroot-osm-3.pdf.

Wij Burgerplatform OnzeMobiliteit (BPOM) vragen sinds 2010 een betere benutting (geen tol) en een aansluiting van de R2 direct met de E17 zoals vroeger voorzien (zie plan).
Het Vlaams Gewest (VG) heeft de toestand bewust verwaarloosd (met zware gevolgen) en besliste als oplossing de Oosterweelverbinding (OWV) te bouwen. Die snijdt diep in het Antwerpse stadsweefsel en kost miljarden euro. De cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum (VVC) tonen aan dat deze OWV te grootschalig is.
Wij van het BPOM dienden bezwaar in tegen de bouwvergunning van de OWV en tekenden na verwerping door de administratie ook beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen RvVb.

Ons beroep werd verworpen om procedure redenen, maar wij willen het hierbij niet laten, want de inzet is gigantisch voor de toekomst van Vlaanderen.

Wij roepen op tot steun van iedereen die deze visie, met een grote aandacht voor de mobiliteit, de omgeving en de klimaatproblematiek, erkent.

Michel Maes, Luc Desmedt en Paul Van den Bossche van het Burgerplatform OnzeMobiliteit (BPOM)

Lees een uitgebreide ‘Aanklacht tegen de Vlaamse Overheid (VO)’ op deze website: