ALS MEN HET HEEFT OVER ‘ONVERANTWOORDE ACTIES’ VAN VAKBONDEN MET STAKINGSPIKETTEN

Kent u een overheid die al meer dan 15 jaar een piket opstelt?

Stel u voor dat piketten inkom eisen (op straf van blokkering) aan de hoofdingang van een industriepark zodat het meeste verkeer dwars door een woonwijk naar een andere toegangsweg rijdt en hierdoor heel het verkeer in de soep draait.

Stel u voor dat dit 15 JAAR LANG duurt.

De Vlaamse Regering stelt al meer dan 15 jaar een piket op met afdreiging (betalen of geen doorgang) aan de Liefkenshoektunnel (LHT), met zware gevolgen voor de mobiliteit rond Antwerpen, terwijl tal van deskundigen, bedrijfsleiders (jawel!), actiegroepen en gemeentebesturen gewezen hebben op het onzinnige van deze toestand.

Bij incidenten wordt de LHT subito presto ingeschakeld (kortstondig tolvrij in een of andere richting) om de toestand weer vlot te trekken. Toch wordt de bevolking nog geregeld leugenachtig geïnformeerd over het “niet haalbare”, “geen optie”, “we hebben dat bestudeerd en het helpt niet”, “we kunnen dit niet want we zijn gebonden” …allemaal drogredenen waarmee de beleidsvoerders stokken in de wielen steken
om hun eigen plan door te drukken.

Dit wil zeggen: een mega investering (miljarden euro’s) starten die sinds jaren afgekraakt werd door deskundig, kritische stemmen en door een niet onbelangrijk deel
van de bevolking, ondanks de barnum publiciteit met grove misleiding op kosten van de gemeenschap.

De meerderheidspartijen (= beleidspartijen sic!) hebben in 2011 in het Vlaams Parlement zelfs het lef gehad een test(!) af te wijzen waarbij de LHT ten gronde zijn nut kan bewijzen. Een “zuiver politiek piket”, een voorbeeld van de “onverantwoorde acties” van vandaag.

Dit schetst sinds jaren de aanpak van het Oosterweelproject en zelfs veel meer (zie het ontwerp van Mobiliteitsplan van de vorige VR) door de overheid met verstrekkende gevolgen voor onze samenleving hier in Vlaanderen. Want het gaat over zo veel meer dan over mobiliteit, het gaat over zeer veel centen, over leefbaarheid, over economie, over het milieu en het klimaat, over werkgelegenheid, over aandacht voor verantwoorde uitgaven, over kansen voor deelname aan het maatschappelijk leven…

En het gaat natuurlijk ten gronde ook over de dialoog (of het gebrek eraan) tussen het zogezegd democratisch beleid (waarbij in achterkamers van de partijen politieke akkoorden worden afgesloten die dan naar buiten gebracht worden als “te nemen want er is geen alternatief”) en gemotiveerde en bezorgde delen van de bevolking.

Wij verwachten van de Vlaamse Regering:

1. Dat de reeds 2X jaar bestaande LHT vanaf nu voluit benut wordt en dat hierbij alles gedaan wordt om de mobiliteit rond Antwerpen en in heel Vlaanderen te ondersteunen door

2. Een drastische en versnelde uitbreiding van de investeringen in het openbaar vervoer: vooral trein (regionaal te beslissen en te financieren) en tram projecten, met aangevuld aantakkende buslijnen voor bediening van dorp en platteland.

3. Een drastische en versnelde uitbreiding van fietsvoorzieningen (in de stad, in de dorpskommen en langs de gewestwegen): huurfietsen tegen lage prijs, fietsenstallingen, goede en veilige plaats voor de fiets op of naast de rijweg…

4. Een voortzetting van de investeringen in de waterwegen en de uitbreiding van het goederentransport per spoor (cfr Liefkenshoektunnel voor treinen), met bijkomende investeringen.

5. Een ingreep om de huidige Ring rond Antwerpen beter te gebruiken door minder weefbewegingen, dat wil zeggen meer gestroomlijnd verkeer: zie het opzet van Ringland.

Pas wanneer deze punten gerealiseerd worden zal blijken of we een bijkomende Scheldekruising nodig hebben.

Paul Van den Bossche
Lid van Actiegroep Liefkenshoektolvrij
14/12/2014