Ontluisterende, nieuwe cijfers (maart 2019) over de verzadiging van de Kennedytunnel versus de Liefkenshoektunnel (LT) en onze simulatie van een oplossing door LT tolvrij te maken plus een slimme verkeerssturing

Weg met de files rond Antwerpen.
Op korte termijn!

Grafiek 1

Grafiek 1: de verzadiging, met als dagelijkse gevolgen: files en chaos. Men kan het verkeer niet verplicht naar de R2 (met de Liefkenshoektunnel met tol) sturen, zolang het alternatief nl. de Kennedytunnel gratis is. De beide tunnels KT en LT worden dus volkomen ongelijk belast. Cijfers: gegevens Vlaams Verkeerscentrum (VVc).

Grafiek 2

Grafiek 2: u ziet wat er bereikt kan worden met een sturing naar de tolvrije LT/R2. Met een tolvrije Liefkenshoektunnel kan het verkeer probleemloos naar de R2 snelweg gestuurd worden, vermits er capaciteit genoeg is. Bekijk vooral het verschil in verzadiging in de Kennedytunnel. Dit gesimuleerd verloop is baseerd op de werkelijke verkeerscijfers, op een gemiddelde werkdag in maart 2019 (gegevens VVc). Uitleg aan de hand van de tabellen met de verkeersintensiteiten (Excel) vindt u verder.

In dit document willen we u gedetailleerd uitleggen waarom we overtuigd zijn dat de verkeersafwikkeling rond Antwerpen sterk kan verbeterd worden mits een optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur.

Bekijk de beide Excel sheets die het maandgemiddeld (maart 2019) verkeersvolume en verzadiging per daguur weergeven (zie verder):

de cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum (voor maart 2019, ongeveer de drukste verkeersmaand ooit) handelen over de verkeersintensiteit in de Kennedytunnel noord (KTn, R1) en de Liefkenshoektunnel noord (LHTn, R2). Zie ook het plan.

Excel sheet 1 (zie verder): verzadiging in de KTn = 1,061 (Rij: 16u, Kolom: KTn-MER-verzadiging). De tunnel zit dus meer dan ‘eivol’.

De tolheffing aan de LHT is een ‘starre’ sturing. De overheid kan geen bijkomende sturing opleggen want chauffeurs kunnen niet verplicht worden om een weg (de R2) te kiezen waarvoor tol moet betaald worden, terwijl er een gratis alternatief (de KT) is.

Daarom wil het Burgerplatform OnzeMobiliteit een test doen uitvoeren met een tolvrije Liefkenshoektunnel. Dan kan het verkeer ‘naar believen’ gestuurd worden.

Grafiek 2 is een voorbeeld van zo’n dynamische sturing. Deze kan van uur tot uur verschillen, maar dat is zelden nodig. Bovendien kan men ook een Modal Shift doorvoeren, waarbij het autoverkeer vervangen wordt door het openbaar vervoer of de fiets.

In Excel sheet 2 (zie verder) zijn de volgende ‘sturingen’ doorgevoerd:

 1. Een vermindering van het personenwagenverkeer in de LHT van 30% (carpooling, bedrijfsplannen…)
 2. Een sturing met dynamische verkeersborden van een groot deel (0,6) van het vrachtwagenverkeer dat (zoals in maart 2019) langs de R1 naar de R2 rijdt.
 3. Een sturing in de omgekeerde zin voor het personenverkeer: hier gaat een deel (0,2) naar de R1 in plaats van naar de R2.
 4. Een modal shift (0,1) van het personenverkeer in de stad. Dit autoverkeer verdwijnt dus.

Wat zijn nu de positieve gevolgen?

Inhoud volgt kortelings


Oproep voor een andere aanpak van DE MOBILITEIT in Vlaanderen

Het volledige document – leesbaar hieronder – is downloadbaar als een PDF: Oproep voor een andere aanpak van de mobiliteit in Vlaanderen – kort_update apr 2018-2

schets-om-antw-2018

De pdf van deze schets: schets-om-antw-2018

De legende van alle afkortingen in deze schets: schets-om-antw-2018 legende

antwerpengroot-osm-2

De pdf van deze schets: antwerpengroot-osm-2 zonder legende

De legende van alle afkortingen in deze schets: legende antwerpengroot-osm-2

De mobiliteit is een onmisbare schakel voor het functioneren van de maatschappij. Het gaat bovendien in ruime mate om technische kwesties met inbreng van zeer veel middelen en met keuzes die belangrijk zijn in de verre toekomst. Het beheersen van de mobiliteit is ook van groot belang voor het klimaat.

Onafhankelijke deskundigen moeten een luidere stem krijgen in het debat dat vandaag teveel door de politiek en drukkingsgroepen wordt gestuurd. En dit met dikwijls subjectieve criteria.

De Vlaamse Bouwmeester heeft er de laatste tijd op gehamerd dat we het platteland terug in ere moeten herstellen en meer geconcentreerd in dorpskernen en steden moeten gaan wonen. De mobiliteit is hier rechtstreeks mee verbonden.

Deze visie sluit nauw aan bij die van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) met haar Manifest Mobiliteit (MM) van 2015-2016: zie bijlage 4. Ook de Vlaamse overheid heeft het vraagstuk bestudeerd en een document gepubliceerd: Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen van 2013-2014.

Reeds meer dan 40 jaar zien we in heel Vlaanderen de toestand verslechteren. Het is hoogtijd om andermaal aan de alarmbel te trekken. Dit is dus een oproep om uw steun ‘te outen’ want tot nog toe is er veel te weinig actie geweest.

Het Manifest Mobiliteit van de VRP zie ik als een basis voor verandering. Daarin staat letterlijk:

“Hoe kunnen we efficiënter omgaan met de bestaande infrastructurele rijkdom?”

Het principe van goed gebruik van de bestaande middelen is er één van gezond verstand en het blijft tot op vandaag geldig. In grote trekken komt de visie van de meeste deskundigen hier op neer (zie ook het MM van de VRP):

 1. nu geen of nauwelijks nieuwe wegen aanleggen die bijkomend wegverkeer induceren: er zijn een paar uitzonderingen voor ontbrekende schakels die al eerder aangelegd moesten zijn: zie verder
 2. minder wegverkeer: auto’s en vrachtwagens
 3. veel meer fietsverkeer
 4. veel meer openbaar vervoer

Enkele zeer belangrijke, concrete aandachtspunten voor verbetering en dringende koersverandering komen er aan. Zo niet gaan er onherroepelijk kansen verloren.

Als startpunt nemen we vanzelfsprekend de bestaande infrastructuur. Dat wil zeggen dat we het bestaande vervoersnet optimaal gaan gebruiken en dus het onderste uit de kan zullen halen. Dat lijkt vanzelfsprekend maar de realiteit is anders.

Zeer concreet de meest dringende, noodzakelijke ingrepen:

 1. Een aanpassing van het Toekomstverbond (TKV) voor de Mobiliteit rond Antwerpen. Het TKV erkent terecht dat de bestaande R2 voldoet om het doorgaand verkeer op te vangen, maar wij willen dat de R2 nu al deze grote rol op zich neemt. Want dit opent perspectieven! 170315-toekomstverbond

Jaar na jaar (o.a. in de GVA van 5 jan 2018) krijgen we volkomen ten onrechte (zie bijlage 3) met veel nadruk te lezen dat de R2/LHT aan zijn plafond zit terwijl er zo goed als niets gedaan wordt om de toestand daar te verbeteren. Door een optimalisering van de R2/LHT kunnen we verkeer van de Ring (R1/Kennedy) weghalen. Dit zou hét streefdoel moeten zijn.

Het drama van de huidige toestand (al meer dan 25 jaar) is de ongelijke behandeling tussen twee tunnels op betrekkelijk korte afstand van elkaar: de gratis Kennedytunnel (KT) versus de toltunnel  Liefkenshoektunnel (LHT). We moeten deze discriminatie opheffen! Dit betekent testen met de R2/LHT tolvrij, en daarna tol aan de LHT én aan de KT zodat een sturing mogelijk wordt. Nu is de voorkeur sturing recht naar/door de stad. Wij willen het tegendeel.

We moeten nu wel werk maken van een streng management van het verkeer op de R2 en van de verbetering van en de alternatieven voor de aansluitingen aan de Tijsmanstunnel (TT) want die zijn de grootste stoorzenders in het verkeer op de R2, samen met de tolhuisjes die zelf ook voor congestie zorgen (!).

Met bovengenoemde maatregelen kan de R2 stand houden en zal de R1 aanzienlijk ontlast worden. Met later een stedelijke ringweg (SRW) en een doorgaande ringweg (DRW) zoals in het voorstel van Ringland. Dit houdt dus in dat we nu geen nieuwe Scheldekruising nodig hebben, en we niet moeten wachten op een tweede Tijsmanstunnel (zie ook het oorspronkelijke stappenplan van Ringland in
bijlage 5). Dit hadden we al gedurende meer dan 25 jaar kunnen uittesten maar het is al die tijd niet gebeurd omwille van een pak redenen, de ene al meer vergezocht dan de andere…

Zoals nu door de overheid gepland, worden eerst de sluizen (nogmaals) opengezet voor bijkomend wegverkeer. Extra capaciteit gecreëerd door een nieuwe Scheldekruising met het gekende aanzuigeffect.

Twee noodzakelijke investeringen, aansluitend bij LHT-tolvrij:

a) de A102 (verbinding E313-E19 naar Breda) zoals voorzien in het TKV (Radicaal haventracé) zorgt voor een grote ontlasting van de Antwerpse Ring (R1) ter hoogte van Deurne en Merksem

b) de verbinding E17-R2 die toelaat dat de R2 degelijk aangesloten wordt op het autosnelwegennet, zonder de voorziene chaotische rondweg langs de R4 die bovendien een spoorlijn naar Zeebrugge in de weg staat.

In feite betekent dit de vervollediging van de hele oost-noord-west zijde van de Antwerpse grote ring (zoals oorspronkelijk voorzien tientallen jaren geleden) met de aansluiting van haven- en doorgaand verkeer op het autosnelwegnet, langs en rond de volledige agglomeratie.

Later stellen we een spoorverbinding Antwerpen-Zeebrugge voor, langs de E34.

Een bijkomend Saeftinghedok is derhalve niet wenselijk is. In een meer uitgebreide bijdrage zullen we hierop ingaan.

 1. De grote “modal shift”, gepaard gaande met een nieuwe ruimtelijke ordening.

Het scenario onder punt 1. maakt miljarden vrij voor investeringen in de alternatieven voor het wegverkeer: de zogenaamde “modal shift”. Een grote ommezwaai in ons mobiliteitssysteem en onze ruimtelijke ordening.

Een dringende aanpak is nodig. Vandaar mijn vraag aan onafhankelijke deskundigen en ingewijden om met één stem te spreken, en om samen met burgerbewegingen en actiegroepen de bevolking meer bewust te maken en een zeer sterk signaal uit te sturen naar de bevolking en de politiek. Iedereen moet z’n steentje bijdragen aan een mooie toekomst in Vlaanderen.

Paul Van den Bossche

26 jan 2018

Burgerplatform OnzeMobiliteit   onzemobiliteit.com | info@onzemobiliteit.com

#onzemobiliteit

Actiegroep Liefkenshoek tolvrij

Bijlagen:

 1. positieve reactie op tolvrije Liefkenshoektunnel: Positieve reacties op tolvrije LHT_HLN_13-5-2014
 2. verkeercijfers TT (R2/LHT) versus de KT. De R2 is allesbehalve verzadigd! Zie hieronder en Verkeerscijfers R2-R1 2018.pdf
 3. het Manifest Mobiliteit (VRP): inleiding: zie hieronder en Uit het Manifest Mobiliteit 2.0 van de VRP
 4. stappenplan Ringland in 2014: zie hieronder en Ringland stappenplan_2014

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s